Boeken

Deze boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, bij de bibliotheken van de diverse gemeenten van de Christengemeenschap in Nederland, of online tweedehands via www.utz.nl bijvoorbeeld. Boeken gemerkt met een * zijn verkrijgbaar bij het landelijk secretariaat van de Christengemeenschap via email: secretariaat@christengemeenschap.nl. Indien er een boekbespreking beschikbaar is voor het boek, dan vormt de titel de link naar de bespreking.

Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament. Zeist: Christofoor.
Het Nieuwe Testament, Den Haag: De Christengemeenschap*
Bock, E. Paulus. Zutphen: Kamerling.
Bock, E. Maria. Zutphen: Kamerling.
Bock, E. De Apocalypse. Zeist: Christofoor  (alleen nog verkrijgbaar via het landelijk secretariaat)
Bock, E. Van de Jordaan tot Golgotha. Zeist: Christofoor.

Oude Testament
Bock, E. Mozes en zijn tijd. Zutphen: Kamerling.
Bock, E. Genesis. Zutphen: Kamerling.

Sacramenten en andere cultische handelingen
Baan, B. Bronnen van cultisch handelen. Zeist: Christofoor (alleen nog verkrijgbaar via het landelijk secretariaat)
Baan, B. Gesprekken over cultus. Zeist: Christofoor.
Bos, W. Doop, Zondagsdienst voor de kinderen, Jeugdwijding. Zeist: Christofoor.*
Broekers, O. Kennismaking met de Christengemeenschap. Den Haag:De Christengemeenschap.*
Driesens, M. Rondom het sterven, Stervenswijding,Uitvaartdienst, Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene, Den Haag: De Christengemeenschap*
Gans, M. de Op weg naar jezelf: een nieuwe vorm van biechten. Zeist: Christofoor.
Knijpenga, S. Leven uit de oorsprong: de sacramenten in de Christengemeenschap. Zeist: Christofoor.*
Nooij, M. de, Hessen, B. en Driesens, M. De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Schroeder, H.W. Over de epistels in de mensenwijdingsdienst. Zutphen: Kamerling.
Udo de Haes, M. Zo meen ik dat ook jij bent:man en vrouw: relatie, huwelijk en huwelijkswijding. Zeist: Christofoor.

Kinderen en jaarfeesten
Barz, B. Jaarfeesten vieren met kinderen. Zeist: Christofoor.
Bock, E. Jaarfeesten als kringloop door het jaar. Zeist: Christofoor.
Bos, W. Doop, Zondagsdienst voor de kinderen, Jeugdwijding. Zeist: Christofoor.*
Herklotz, H. en Rosenbrand, J. Hoe de kleine engel op aarde kwam. Wognum: Aan de Tijd.
Spreuken, gedichten en liedjes voor kinderen. Zeist: Christofoor.

Rondom het sterven 

Boogert, A. Met de doden leven. Zeist: Christofoor.
Boogert, A. Onze doden. Zeist: Christofoor.
Debus, M. e.a. Handelingen rond het sterven. Zutphen: Kamerling.

 Overige

Baan, B. Wegen naar christelijke meditatie. Zeist: Christofoor  (alleen nog verkrijgbaar via het landelijk secretariaat)
Baan, B. e.a. Het kwaad als uitdaging. Zeist: Christofoor.
Baan, B. e.a. Bronnen van het Christendom. Zeist: Christofoor (alleen nog verkrijgbaar via het landelijk secretariaat)
Baan, B. Oude en nieuwe mysteriën. Zeist: Christofoor.
Broekers, O. Kennismaking met de Christengemeenschap. Den Haag:De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Opkomst van het christendom in de Lage Landen. Impulsen voor nu? Den Haag, De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Op je wenken bediend. Grenservaringen. Den Haag:De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Grenservaringen – Christuservaringen. Den Haag: De Christengemeenschap.
Knijpenga, S. Hedendaagse religieuze ervaring. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Driewaardig leven. Religieuze ervaring in het hier en nu. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Uit vuur en as, Zeist, Christofoor (alleen nog verkrijgbaar via het landelijk secretariaat)
Rittelmeyer, F. Meditatie. Zeist: Christofoor.
Schroeder, H.W. De kosmische Christus. Zutphen: Kamerling.
Udo de Haes, M. Priester, goochelaar en gewoon mens. Zutphen: Kamerling.