Binnenland

Aanmelden Pinksterconferentie nu geopend

Beste vrienden,

Hierbij kunnen wij u berichten, dat u zich vanaf heden kunt aanmelden voor de Pinksterconferentie. Op dit moment kunt u zich alleen voor de conferentie aanmelden en voor overnachtingsmogelijkheden. Het programma van de lezingen is vrijwel rond en staat op de website. We verwachten dat we u half februari een nieuwe email zullen sturen, dat u uw inschrijving verder kunt invullen met een keuze uit de ochtendlezingen en de workshops. Gebruikt u voor eventuele vragen bij voorkeur het contactformulier.

We wensen u een goede Kersttijd toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Organisatie Comité

landelijke dag voor leden en belangstellenden

90 jaar Christengemeenschap Nederland/Vlaanderen

– Vernieuwing van de impuls –

 

Landelijke ontmoetingsdag voor leden en belangstellenden

Zaterdag 8 oktober 2016 in Amsterdam

Programma

                                                                      09.30 Mensenwijdingsdienst

                                                                      gevolgd door koffie/thee, ontvangst

                                                                      11.00 Opening door Wilma Roem, voorzitter van het Landelijk Bestuur

                                                                       gevolgd door jaarverslag Landelijk Bestuur

                                                                      11.30 De gemeente Amsterdam stelt zich voor

                                                                       11.40 Inleidingen:

                                                                          – Ernst Terpstra, bewindsdrager en geestelijke te Amsterdam:

                                                                           Vernieuwing van de cultuur – over de idealen van het begin

                                                                           – Een nieuwe generatie aan het woord:

                                                                             Arend Geels en Christiaan van der Velde    

                                                                             vertellen vanuit hun persoonlijke ervaring over hun relatie

                                                                             met de Christengemeenschap.

 

                                                                       12.30 Lunch

 

                                                                       13.15 Muzikaal intermezzo

                                                                      13.30 Naar keuze:

                                                                              – deelname aan gespreksgroep n.a.v. de inleidingen

                                                                              – creatief werken aan het thema verleden – heden – toekomst van

                                                                              de Christengemeenschap

                                                                      14.45 Thee en terugkoppeling uit de werkgroepen

                                                                      15.30 Cultische afsluiting

 

Voor de lunch wordt u verzocht zelf brood mee te nemen. Voor koffie/thee en een kopje soep wordt gezorgd.

Deelname aan de dag is gratis. Opgave vooraf is gewenst. Doet u dit, liefst per mail, bij het landelijk secretariaat van De Christengemeenschap, Groot Hertoginnenlaan 4, 2517 EG Den Haag, tel. 070-3451506. secretariaat@christengemeenschap.nl

Plaats van samenkomst: Andrieskerk, A. J. Ernststraat 869 Amsterdam

Versterking van de Christengemeenschap

In de komende maanden zal een discussiestuk toegestuurd worden aan alle organen binnen de Christengemeenschap. Het is een rapportage van de werkgroep Versterking, dat u als Rapportage Versterking kunt opvragen. We hopen dat hiermee het document voor iedereen toegankelijk is, hetzij geprint hetzij in digitale vorm.

Nieuw – tweede deel serie over de sacramenten

‘De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk’.
 
Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap – Beweging tot religieuze vernieuwing. In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijk van de sacramenten belicht.

In het eerste deel worden die sacramenten en diensten beschreven die een rol spelen in het leven van kinderen vanaf hun geboorte tot aan het veertiende jaar (zie ook boeken)

Dit tweede deel (via deze link krijgt u een afbeelding van het boek) gaat over de sacramenten in het leven van een volwassene: de mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het sacrament van het gesprek (ook wel het ‘vernieuwde biechtsacrament’ genoemd) en het huwelijk. 

De serie is bedoeld voor ieder die heeft kennisgemaakt met de Christengemeenschap en die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van wat er in de diensten gebeurt.

Nieuw verschenen en te verschijnen boeken

Hedendaagse religieuze ervaring

In november 2012 verschenen onder de regie en met het commentaar van Siegwart Knijpenga negentig bijdragen van verschillende zijden onder de titel Grenservaringen – Christuservaringen. In die opzet moest hij zich begrenzen, ter wille van de duidelijkheid van het thema. Sommige bijdragen met een sterk eigen kleur konden daarom niet worden opgenomen. Ook verdubbelingen van een bepaald thema moesten worden vermeden en met bijdragen van een specifiek intern karakter uit zijn eigen werkterrein moest hij spaarzaam zijn. Omdat echter die genoemde bijdragen vaak een krachtige inbreng hadden, heeft hij deze alsnog bijeengebracht in deze uitgave. Zij verruimen aanmerkelijk het beeld dat in Grenservaringen – Christuservaringen kon worden geschetst.
Deze uitgave zal beschikbaar zijn via het Landelijk Secretariaat en de boekentafels van de gemeenten voor € 10,00. Het boek zal worden gepresenteerd in Alkmaar op zondag 27 januari, 11.30 uur.


Grenservaringen – Christuservaringen door Siegwart Knijpenga
Er lijkt vanaf de vorige eeuw een kentering in het menselijk bewustzijn plaats te vinden. Alsof er naast de zintuiglijke indrukken ruimte gaat ontstaan voor indrukken van hogere aard.  Steeds meer mensen nemen overledenen waar, kinderen die geboren gaan worden en wezens die zij herkennen als hun engel. Maar ook de centrale drager van het christendom, Christus  zelf, lijkt voor een toenemend aantal mensen ervaarbaar en soms ook waarneembaar te worden. Siegwart Knijpenga heeft dit gebied nader onderzocht door met een groot aantal mensen   te spreken of te corresponderen. Hij vond een brede waaier aan indrukken die reiken van meer algemene ‘grenservaringen’, via zeer persoonlijke, innerlijk beleefde steun of troost naar concrete waarnemingen van Christus. Omdat hierdoor een nieuwe toegang tot het christendom lijkt te ontstaan, heeft de auteur zijn onderzoek via deze publicatie in bredere kring kenbaar willen maken. 

Doop, zondagsdienst voor de kinderen, jeugdwijding door Wilma Bos

Deel 1 in de serie De sacramenten van de Christengemeenschap

Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing. In een reeks van drie informatieve boekjes worden  achtergronden en dagelijkse praktijk van de sacramenten uiteengezet. In deel 1 staan de doop, de zondagsdienst voor de kinderen en de jeugdwijding centraal.
 

“De opkomst van het christendom in de Lage Landen – impulsen voor nu?”, van de hand van Siegwart Knijpenga.

Ontwikkelingen verlopen in golven. Dat geldt ook voor de opkomst van het christendom in de Lage Landen. Hiervan zien we de eerste golf in de zevende en achtste eeuw. Gedurende die tijd ontmoetten een zevental religieuze stromingen elkaar in Vlaanderen en Nederland. Uit dat spanningsveld en de onderlinge wisselwerking vormden zich de eerste christelijk kernen. Deze ontstaansgeschiedenis lijkt ons taalgebied op het lijf geschreven te zijn. Openheid naar buiten en vaardigheid in ontmoeten zijn hier te lande sterke kwaliteiten. In de achtste en negende eeuw verschijnen er bovendien de eerste sporen van de Nederlandse taal. Staan we hiermee in deze eeuwen aan de oorsprong van de Vlaams-Nederlandse cultuur? Naar dit laatste heeft de auteur gezocht. Hij ziet het christendom weliswaar in een golfdal terechtkomen, maar daarbij ook in de aanzet naar een nieuwe opgaande beweging. Hij schreef dit boek met de vraag: welke oorsprongswaarden van toen kunnen ons nu opnieuw inspireren?

“Op je wenken bediend – Grenservaringen” eveneens van de hand van Siegwart Knijpenga. 

 Onze menselijke geest leeft van geestelijk voedsel. Maar waar krijg je dat? En hoe krijg je dat zodat het ook smaakt? Siegwart Knijpenga laat in dit boek zien dat dit voedsel je dagelijks wordt aangereikt, van buitenaf en van binnenuit – meestal onverwachts en verrassend.

 

  “Priester, goochelaar en gewoon mens” door Maarten Udo de Haes  

‘Ieder leven heeft een eigen verhaal. Ieder verhaal heeft een eigen leven’. Dat is het thema van de Boekenweek van maart 2011. Het spreekt ook uit deze dichterlijk geschreven autobiografie. Het boek maakt de lezer deelgenoot van een bewogen leven, waarvan ook de dramatische periodes met relativerende humor worden opgetekend. De auteur laat zien dat het priesterberoep weliswaar heilig is, de priester zelf bij lange na nog niet. Zowel tijdloos als actueel is het thema hoe oorlogsleed en haatgevoelens kunnen worden omgevormd tot respect en genegenheid.
 

Archief Digitale Nieuwsbrieven

Lees hier alle Nieuwsbrieven

Contact

Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG
Den Haag
070 3451506
Contactformulier