Introductie

Print deze pagina

De Christengemeenschap – beweging tot religieuze vernieuwing – wordt gevormd door gemeenten, waarin mensen op zoek naar een eigentijdse manier van christelijk religieus leven bijeenkomen. Dit in het besef dat ieder mens een burger van twee werelden is: niet alleen van de aards-vergankelijke, maar ook van de niet-zintuiglijke, geestelijke werkelijkheid, waarin de mens zijn oorsprong heeft. Juist door een religieus leven te leiden, kan een mens zich tussen geboorte en dood bewust en actief verbinden met deze wereld van zijn oorsprong, die tegelijk ook – na het sterven – zijn bestemming is.

Centraal in het leven van elke gemeente staat het vieren van de dienst aan het altaar, die in andere kerken de ‘mis’ of eredienst wordt genoemd en in de Christengemeenschap de naam ‘mensenwijdingsdienst’ draagt. Het voltrekken van dit sacrament is niet alleen een zaak van de priester, maar net zozeer van de aanwezige gemeenteleden. Hun actieve deelname, voelend en denkend, draagt wezenlijk bij tot de heilzame werking van het sacrament.

De Christengemeenschap is geen protestants, geen rooms-katholiek en ook geen antroposofisch kerkgenootschap.

Ze kent geen verplichte geloofsbelijdenis (credo) en ook geen vaststaande geloofswaarheden (dogma’s), behalve de inhouden van de haar toevertrouwde sacramenten en ritualen. Ze staat open voor iedereen die aansluiting bij haar zoekt.

Meer hierover in de brochure

Korte geschiedenis

Na de Eerste Wereldoorlog volgt een periode van heroriëntering zowel op maatschappelijk als religieus gebied. In dit klimaat richt zich een aantal studenten tot Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, met de vraag naar religieuze vernieuwing. Dit wordt concreet als Friedrich Rittelmeyer, een bekend theoloog en predikant in die tijd, zich verbindt met het initiatief. Met hulp van Rudolf Steiner ontstaan nieuwe vormen van de traditionele zeven sacramenten. Uiteindelijk, verspreid over een aantal dagen voltrekt Friedrich Rittelmeyer, in aanwezigheid van Rudolf Steiner, de verschillende delen van de mensenwijdingsdienst. Als stichtingsdatum geldt de dag waarop dit alles voltooid is: 16 september 1922.

Nu telt de Christengemeenschap ongeveer 320 gemeenten in 32 landen, verspreid over alle werelddelen.

Lees meer 

De meeste verwijzingen via bijv. Lees meer of hyperlinks in de teksten van deze website betreffen citaten uit het boek ‘De Christengemeenschap’, herziene versie uit 2012, geschreven door drs. Otilia Broekers in de serie Wegwijs. De gedrukte versie van dit boek is verkrijgbaar via het Landelijk Secretariaat en kan aangevraagd worden via het Contactformulier (rechts op deze pagina). Het pdf document kan als wegwijs opgevraagd worden.

Oekraïne

Klik hier om te lezen over de kerken van de Christengemeenschap in Oekraïne.

Lezingen Peter Selg

Conferentie met twee lezingen van Peter Selg op zaterdag 14 mei 2022 in congrescentrum Antropia (Driebergen).

Meer informatie vindt u hier.

100 jaar Christengemeenschap

Internationale conferentie in Dortmund, 7-11 oktober 2022

 

Lees alle berichten over de bijeenkomst hier.

Archief Digitale Nieuwsbrieven

Lees hier alle Nieuwsbrieven

Contact

Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG
Den Haag
070 3451506
Contactformulier