Conflictbemiddeling

by peter | 13 september 2019 09:49

Door wrijving ontstaat warmte

Overal waar mensen samenkomen of samenleven, zijn ook meningsverschillen aanwezig. De kunst is om via het gesprek tot een vruchtbaar samenwerken te komen. Maar wat als meningsverschillen tot conflicten groeien? Dat kennen we maar al te goed. Moeten we er naar streven om conflicten te vermijden? Of kunnen we conflicten ook als groeimogelijkheden zien? Wie zei het ook alweer dat groei enkel mogelijk is als er conflicten optreden en dan doorworsteld worden? Door conflicten te vermijden, weg te sussen of uit de weg te gaan, komt ontwikkeling tot stilstand. Conflicten scheppen mogelijkheden om verder te ontwikkelen.

Maar wij zijn natuurlijk mensen en vaak lukt het ons niet om een conflict op een gezonde manier zijn werk te laten doen. Wat is er dan op tegen om hulp van buitenaf te vragen?

Ook in de Christengemeenschap kennen we kleine en grotere conflicten. Vaak denken we dat het conflict is opgelost als de betreffende persoon zich – al dan niet met woede of spijt – teruggetrokken heeft. Dan is wel het symptoom verdwenen (niet altijd), maar de eigenlijke oplossing is niet gevonden.

Een aantal leden heeft zich bereid verklaard om binnen de Christengemeenschap als bemiddelaar op te treden bij oplopende meningsverschillen. Als er een conflict is waar u op eigen kracht niet meer uit komt, kunt op hen een beroep doen.

Hoe gaat dit in zijn werk? Indien u betrokken bent bij een uit de hand lopend meningsverschil, kunt u om bemiddeling vragen. U kunt uw vraag zelf stellen via het landelijk secretariaat, maar dit kan ook via uw bestuur of via de geestelijke lopen. Dat hangt van de situatie af. Voorwaarde voor een succesvolle bemiddeling is dat beide partijen de wil hebben om het conflict op te lossen. De bemiddelaar is een vrijwilliger die zijn diensten gratis aanbiedt, maar hij of zij mag wel eventuele reiskosten in rekening brengen. Iedere bemiddelaar heeft zijn/haar eigen werkwijze en zal die op voorhand met de conflictpartijen bespreken. De bemiddelaar neemt het conflict niet over, oordeelt niet en bedenkt in principe ook geen oplossingen. Hij of zij zal ook vragen om al het besprokene respectvol en discreet te behandelen, dus niet naar buiten brengen en geen roddelpraatjes nadien.

Een vraag om bemiddeling kan worden gesteld aan het landelijk secretariaat secretariaat@christengemeenschap.nl | +31 70 345 1506.

Het secretariaat zorgt ervoor dat de vraag terecht komt het bestuurslid dat als contactpersoon fungeert om de bemiddeling in gang te zetten.

Als u eerst meer wilt weten over hoe de conflictbemiddeling werkt, kunt bij het landelijk secretariaat de notitie Laagdrempelige conflictbemiddeling opvragen.


Meer informatie over onze conflictbemiddelaars hier

Source URL: https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/conflictbemiddeling/