Stichting Voorzieningsfonds

Print deze pagina

Het statutaire doel van de Stichting Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen of materiële steun te geven aan de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland, die leden zijn van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin. De inkomsten worden gerealiseerd uit de jaarlijkse bijdragen van leden en belangstellenden. Daarnaast ontvangt de stichting ook inkomsten uit legaten en erfenissen. Onderstaand vindt u de belangrijkste gegevens over de stichting.  

Stichting Voorzieningsfonds voor de geestelijken van de Christengemeenschap
in Nederland
KvK-nummer :  41152206  
RSIN:  815815153 
Rechtsvorm:  Stichting met ANBI Status  
Statutaire naam:  Stichting ‘Voorzieningsfonds voor de Geestelijken van de Christengemeenschap
in Nederland’ 
Statutaire zetel :  Den Haag 
Bezoekadres :  Coldenhovenseweg 97, 6961LE Eerbeek  
Telefoonnummer:  0313651268 
Datum akte van oprichting:  18-10-1951 
Datum akte laatste statutenwijziging:  10-06-1988 
Activiteiten (KvK):  Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Bestuurssamenstelling:  Voorzitter:  Bestuursleden: 
   Dhr. D. Roodnat   Mw. S.M. Brandligt-Udo de Haes
   Krimpen a/d IJssel   Zeist
   T. +31 180 523 748    
       Dhr. J. Hoet
   Secretaris:   B-2970 Schilde, België
      T. +32 3 827 62 82
   Vacature  
      Mw. M.A. Lampe
      Zeist
   Penningmeester:    
   Dhr. B. de Klein    Mw. C.S. Schouw
   Eerbeek    Leiden
   T. +31 313 651 268    
Beleidsplan: 

Het werk van het Voorzieningsfonds wordt uitsluitend gerealiseerd uit giften en legaten van leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen en uit opbrengsten van rente op banktegoeden.

Om u op de hoogte te houden van het werk van het Voorzieningsfonds stelt het bestuur jaarlijks in november een circulaire samen met het verslag van dat jaar.

Deze wordt met ingang van 2018 aan de leden en belangstellenden toegestuurd als bijlage bij het blad In Beweging.

De meest recente circulaire is altijd via deze link op te vragen

Beloningsbeleid:  De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te
ontvangen voor gemaakte onkosten. Hiervan wordt echter zeer beperkt gebruikgemaakt. 
Doelstelling:  Het doel van het Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen te geven aan
de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen, die leden zijn
van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin, en wel:

  1. in geval van incidentele uitgaven door de geestelijken, waarin niet anders kan worden voorzien;
  2. indien kosten moeten worden gemaakt, die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden;
  3. in geval van uitgaven in de persoonlijke behoeftesfeer van geestelijken en hun gezinsleden,
    die het voor hun gebruikelijke uitgavenpatroon te boven gaan.
Activiteiten: 

Het bestuur vergadert twee maal per jaar, waarin het de lopende en nieuwe aanvragen voor ondersteuning behandelt.

Bankrekeningen
Nederland: Triodos Bank
IBAN: NL94 TRIO 0212 1036 87
t.n.v. VZF Geestelijken Chr. Gem.
België: Triodos Bank
IBAN: BE93 5230 4030 2767
t.n.v. VZF Geestelijken Chr. Gem.

 

Financiële verantwoording: 

Jaar 

2018

2017

2016

 

 

 

 

Bijdragen 

7.643

5.434

15.313

Schenkingen/Legaten 

48.727

21.575

1.490

Rente 

731

794

896

Totaal 

 57.101

27.803

17.699

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitk. Ziekte/Tandarts 

8.942

13.221

12.100

Uitk. Verhuizingen 

12.087

9.259

12.196

Uitk. Diversen 

8.584

6.341

3.145

Onkosten/Overige uitg. 

1.234

2.706

2.699

Totaal 

 30.847

31.527

30.140

 

 

 

 

Saldi 

 26.254

-3.724

-12.441

Toelichting:

  • Er werd € 17.500 aan uitkeringen gedaan en € 12.000 aan bijdragen in verhuiskosten.
  • De giften en schenkingen bedroegen € 9.500.
  • Door een ontvangen legaat kon het jaar toch met een ruim positief saldo afgesloten worden.
  • De beide ING rekeningen zijn in 2018 opgeheven.

De balans van de Stichting voor het jaar 2018 kan via deze link opgevraagd worden.