Veel gestelde vragen

Print deze pagina

Veel gestelde vragen

Is de Christengemeenschap een kerk voor antroposofen?

Ben je als je gedoopt bent in de Christengemeenschap automatisch lid van deze kerk?

Hoe word je lid?

Mag je ook al ben je geen lid van deze kerk aan de communie (avondmaal) deelnemen?

Ik ben geen lid. Kan mijn kind toch in deze kerk gedoopt worden?

Ik ben ooit gedoopt in deze kerk. Hoe kom ik aan een doopcertificaat?

Erkent de Christengemeenschap de doop van andere kerken?

Wordt jullie doop erkend door de andere kerken?

Hoe staat deze kerk tegenover abortus en euthanasie?

Hoe staat deze kerk tegenover homoseksualiteit?

Kan een homopaar trouwen in deze kerk?

Hoe verhoudt de Christengemeenschap zich tot de oecumene?


Antwoorden:

Is de Christengemeenschap een kerk voor antroposofen?
Nee, de Christengemeenschap is een kerk voor iedereen die aansluiting vindt bij vorm en inhoud van de diensten die er gehouden worden en bij het gemeenteleven. Je hoeft geen verbinding met de antroposofie te hebben om lid te kunnen worden.
^ Naar boven

Ben je als je gedoopt bent in de Christengemeenschap automatisch lid van deze kerk?
Nee, je wordt pas lid als je daartoe, als volwassene,  zelf de wens te kennen hebt gegeven.
^ Naar boven

Hoe word je lid?
Als je na een oriëntatieperiode graag lid wilt worden, kun je dat aan een geestelijke laten weten. Er volgen dan doorgaans een aantal gesprekken, voordat je als lid kunt worden opgenomen.
^ Naar boven

Mag je ook al ben je geen lid van deze kerk aan de communie (avondmaal) deelnemen?
Ja, iedereen vanaf veertien jaar mag deelnemen aan de communie die daarnaar verlangt, ook als je zelf aangesloten bent bij een andere kerk. 
^ Naar boven

Ik ben geen lid. Kan mijn kind toch in deze kerk gedoopt worden?
Ja, dat is geen bezwaar. Je kunt dit bespreken met de geestelijke van de gemeente bij jou in de buurt.
^ Naar boven

Ik ben ooit gedoopt in deze kerk. Hoe kom ik aan een doopcertificaat?
Dit kun je opvragen in de gemeente waar je gedoopt bent.
^ Naar boven

Erkent de Christengemeenschap de doop van andere kerken?
Ja, de Christengemeenschap erkent de doop van alle andere christelijke kerken.
^ Naar boven

Wordt jullie doop ook erkend door de andere kerken?
Nee, nog niet alle kerken erkennen onze doop; de Rooms-Katholieke kerk is hierin het meest uitgesproken. We blijven gelegenheden zoeken om hierover actief in gesprek te komen.
^ Naar boven

Hoe staat deze kerk tegenover abortus en euthanasie?
De Christengemeenschap als kerk heeft geen standpunt over abortus en euthanasie, maar beschouwt dit als een zaak van ieder persoonlijk. De problematiek rondom deze onderwerpen komt wel regelmatig aan de orde in de gemeenten in lezingen en gespreksbijeenkomsten, om de leden te helpen tot een gefundeerd eigen standpunt te komen. Ook kun je je tot een geestelijke wenden voor een persoonlijk gesprek hierover en eventuele begeleiding of hulp. 
^ Naar boven

Hoe staat deze kerk tegenover homoseksualiteit?
Binnen de Christengemeenschap wordt de seksuele geaardheid beschouwd als de aangelegenheid van ieder mens persoonlijk. De kerk heeft daarom geen speciale mening over homoseksualiteit. Zowel de kring van leden als die van de geestelijken kent homo’s en lesbiennes.
^ Naar boven

Kan een homopaar trouwen in deze kerk?
Ook homoparen zijn hartelijk welkom om hun huwelijk in de eigen gemeente te vieren; deze dienst heeft echter een andere vorm dan de huwelijkswijding voor heteroparen, omdat dat sacrament aan voorwaarden is gebonden. 
^ Naar boven

Hoe verhoudt de Christengemeenschap zich tot de oecumene?
De Christengemeenschap beschouwt zich als een kerk onder de kerken. Zij is een open kerk;  iedereen die dat wil mag, ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging, deelnemen aan de mensenwijdingsdienst (eucharistie) en de communie, vanaf de leeftijd van veertien jaar. Voor kinderen tot veertien jaar is er een speciale kinderdienst. Lees meer
^ Naar boven

100 jaar Christengemeenschap

Internationale conferentie in Dortmund, 7-11 oktober 2022

 

Lees alle berichten over de bijeenkomst hier.

Archief Digitale Nieuwsbrieven

Lees hier alle Nieuwsbrieven

Contact

Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG
Den Haag
070 3451506
Contactformulier