Vragen over de Christengemeenschap

Print deze pagina

Vragen over de Christengemeenschap

 

Lid

 • Een kerk voor antroposofen?
  • De Christengemeenschap is voor iedereen die naar verdieping van een religieus leven op zoek is en daarbij kennis wil verwerven van de mysteriën in het evangelie
 • Hoe lid worden?
  • Indien je na een oriëntatieperiode lid wilt worden dan ga je in gesprek met een geestelijke. Die zal je vertellen over de sacramenten en de betekenis van het lidmaatschap.

Communie

 • Ook voor niet-leden?
  • Iedereen vanaf het veertiende levensjaar kan deelnemen aan de communie. Voor kinderen onder de veertien jaar is er een speciale kinderdienst.
 • Oecumene?
  • De Christengemeenschap is een open kerk. Iedereen is welkom, ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging.

Doop

 • Automatisch lid na de doop?
  • Lid worden van de Christengemeenschap is een keuze die een volwassene kan maken.
 • Doopouders geen lid?
  • Doopouders hoeven geen lid te zijn. In gesprek met een geestelijke kunnen zij onderzoeken of zij het doopsacrament voor hun kind wensen.
 • Wederzijdse erkenning door andere kerken?
  • Het doopsacrament is relatief nieuw voor andere kerken. Zij hebben nog geen grond gevonden om dit vernieuwde sacrament te erkennen.

Levensvragen

 • Abortus?
  • De Christengemeenschap leeft met het bewustzijn van de wereld van de ongeborenen. Zij deelt haar kennis in lezingen en artikelen en voert daarover gesprek, zodat leden daarover hun eigen gezichtspunt kunnen ontwikkelen. Elke priester staat open voor een gesprek en is behulpzaam bij de eigen meningsvorming.
 • Homoseksualiteit?
  • Het sacrament van de huwelijkswijding bevestigt de verbinding tussen man en vrouw. Ieder paar is welkom om hun verbintenis op een aangepaste wijze te vieren.
  • De christengemeenschap beschouwt seksuele geaardheid als een persoonlijke aangelegenheid. Zowel binnen de priesterkring als onder de leden is er een diversiteit aan seksuele geaardheid.
 • Euthanasie?
  • De Christengemeenschap leeft met het bewustzijn van de wereld van de gestorvenen. Zij deelt haar kennis in lezingen en artikelen en voert daarover gesprek, zodat leden daarover hun eigen gezichtspunt kunnen ontwikkelen. Elke priester staat open voor een gesprek en is behulpzaam bij de eigen meningsvorming.

 

 

 

Oekraïne

Klik hier om te lezen over de kerken van de Christengemeenschap in Oekraïne.

Lezingen Peter Selg

Conferentie met twee lezingen van Peter Selg op zaterdag 14 mei 2022 in congrescentrum Antropia (Driebergen).

Meer informatie vindt u hier.

100 jaar Christengemeenschap

Internationale conferentie in Dortmund, 7-11 oktober 2022

 

Lees alle berichten over de bijeenkomst hier.

Archief Digitale Nieuwsbrieven

Lees hier alle Nieuwsbrieven

Contact

Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG
Den Haag
070 3451506
Contactformulier