Boeken

Paulus van Tarsus

Print deze pagina

Nieuwe uitgave

Halverwege de eerste eeuw van onze jaartelling ontstaan op veel plaatsen groepen van mensen die zich aanhangers van ‘de Weg’ noemen. Vanuit hun hart volgen zij Jezus Christus, die in het jaar 33 op Golgotha is gestorven en op Paasochtend de dood overwon.

Saul van Tarsus, de hoofdpersoon van dit boek, is een fanatieke bestrijder van deze nieuwe ‘sekte’. Voor de poorten van Damaskus overkomt hem echter een ingrijpende gebeurtenis. Vanaf dat moment draagt hij niet alleen een nieuwe naam (Paulus), maar wordt hij van vervolger juist een aanhanger van de nieuwe beweging. Als een gedreven apostel maakt hij vele avontuurlijke reizen over zee en land. Overal waar hij komt, helpt hij bij het opzetten van nieuwe groepen van ‘de Weg’. Op vaak ongewone wijze wordt hij geholpen in de moeilijkheden die hij daarbij tegenkomt.

 

Dit boek, dat zich richt op lezers vanaf 12 jaar, beschrijft beeldend en toegankelijk de begintijd van het christendom, een van de grote wereldgodsdiensten. Auteur: Siegwart Knijpenga, 142 pagina’s geïllustreerd, prijs € 17,50 (excl. verzendkosten). Het boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Aan de Tijd, www.uitgeverijaandetijd.nl.

Nieuwe boektitels

Print deze pagina

Vanaf 6 januari 2018 zijn verkrijgbaar via Uitgeverij Aan de tijd twee nieuwe uitgaven van de Christengemeenschap.

De Mensenzoon van Wilhelm Kelber en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuren in de cultus met werkboekje

Voor meer informatie kunt u de link gebruiken in de titels.

Nieuwe boektitel verkrijgbaar

Print deze pagina

Vanaf 1 december is het boek Over de epistels in de mensenwijdingsdienst direct via Uitgeverij Aan de Tijd te bestellen. Meer informatie via via deze link.

Print deze pagina

Een nieuwe vertaling door Ton Besterveld.

Prijs: 25,00 euro

Deze nieuwe uitgave van het Nieuwe Testament is te bestellen via uitgeverij Aan de Tijd

Nieuw – tweede deel serie over de sacramenten

Print deze pagina

‘De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk’.
 
Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap – Beweging tot religieuze vernieuwing. In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijk van de sacramenten belicht.

In het eerste deel worden die sacramenten en diensten beschreven die een rol spelen in het leven van kinderen vanaf hun geboorte tot aan het veertiende jaar (zie ook boeken)

Dit tweede deel (via deze link krijgt u een afbeelding van het boek) gaat over de sacramenten in het leven van een volwassene: de mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het sacrament van het gesprek (ook wel het ‘vernieuwde biechtsacrament’ genoemd) en het huwelijk. 

De serie is bedoeld voor ieder die heeft kennisgemaakt met de Christengemeenschap en die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van wat er in de diensten gebeurt.

Driewaardig leven, een nieuw boek ziet het licht

Print deze pagina

De religieus gestemde mens kan in de natuur de goddelijke Vader ervaren. In de intermenselijke processen kan hij de goddelijke Zoon beleven. In zijn ideeën kan hij de Heilige Geest leren kennen. Wie met deze drie waarden omgaat, leeft driewaardig.

Dit religieuze grondbeginsel heeft de auteur aan de hand van concrete voorbeelden beschreven.

Paperback, 128 blz. ISBN 9789491748219. Het boek kost € 16,50 en is verkrijgbaar bij de boekentafels van de gemeenten van de Christengemeenschap of kan besteld worden bij het Landelijk Secretariaat. U kunt daarvoor het contactformulier gebruiken, maar vergeet u niet naam en adres te vermelden, zodat het boek verstuurd kan worden.

Herdruk Kennismaking met de Christengemeenschap

Print deze pagina

Kennismaking met de Christengemeenschap, geschreven door Otilia Broekers, is de nieuwe titel van het boek, dat eerder verscheen in de serie Wegwijs. Het is nu opnieuw verkrijgbaar in een bewerkte herdruk. Verdere informatie kan men vinden op bijgaande flyer.

Nieuw verschenen en te verschijnen boeken

Print deze pagina

Hedendaagse religieuze ervaring

In november 2012 verschenen onder de regie en met het commentaar van Siegwart Knijpenga negentig bijdragen van verschillende zijden onder de titel Grenservaringen – Christuservaringen. In die opzet moest hij zich begrenzen, ter wille van de duidelijkheid van het thema. Sommige bijdragen met een sterk eigen kleur konden daarom niet worden opgenomen. Ook verdubbelingen van een bepaald thema moesten worden vermeden en met bijdragen van een specifiek intern karakter uit zijn eigen werkterrein moest hij spaarzaam zijn. Omdat echter die genoemde bijdragen vaak een krachtige inbreng hadden, heeft hij deze alsnog bijeengebracht in deze uitgave. Zij verruimen aanmerkelijk het beeld dat in Grenservaringen – Christuservaringen kon worden geschetst.
Deze uitgave zal beschikbaar zijn via het Landelijk Secretariaat en de boekentafels van de gemeenten voor € 10,00. Het boek zal worden gepresenteerd in Alkmaar op zondag 27 januari, 11.30 uur.


Grenservaringen – Christuservaringen door Siegwart Knijpenga
Er lijkt vanaf de vorige eeuw een kentering in het menselijk bewustzijn plaats te vinden. Alsof er naast de zintuiglijke indrukken ruimte gaat ontstaan voor indrukken van hogere aard.  Steeds meer mensen nemen overledenen waar, kinderen die geboren gaan worden en wezens die zij herkennen als hun engel. Maar ook de centrale drager van het christendom, Christus  zelf, lijkt voor een toenemend aantal mensen ervaarbaar en soms ook waarneembaar te worden. Siegwart Knijpenga heeft dit gebied nader onderzocht door met een groot aantal mensen   te spreken of te corresponderen. Hij vond een brede waaier aan indrukken die reiken van meer algemene ‘grenservaringen’, via zeer persoonlijke, innerlijk beleefde steun of troost naar concrete waarnemingen van Christus. Omdat hierdoor een nieuwe toegang tot het christendom lijkt te ontstaan, heeft de auteur zijn onderzoek via deze publicatie in bredere kring kenbaar willen maken. 

Doop, zondagsdienst voor de kinderen, jeugdwijding door Wilma Bos

Deel 1 in de serie De sacramenten van de Christengemeenschap

Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing. In een reeks van drie informatieve boekjes worden  achtergronden en dagelijkse praktijk van de sacramenten uiteengezet. In deel 1 staan de doop, de zondagsdienst voor de kinderen en de jeugdwijding centraal.
 
 
“De opkomst van het christendom in de Lage Landen – impulsen voor nu?”, van de hand van Siegwart Knijpenga.

Ontwikkelingen verlopen in golven. Dat geldt ook voor de opkomst van het christendom in de Lage Landen. Hiervan zien we de eerste golf in de zevende en achtste eeuw. Gedurende die tijd ontmoetten een zevental religieuze stromingen elkaar in Vlaanderen en Nederland. Uit dat spanningsveld en de onderlinge wisselwerking vormden zich de eerste christelijk kernen. Deze ontstaansgeschiedenis lijkt ons taalgebied op het lijf geschreven te zijn. Openheid naar buiten en vaardigheid in ontmoeten zijn hier te lande sterke kwaliteiten. In de achtste en negende eeuw verschijnen er bovendien de eerste sporen van de Nederlandse taal. Staan we hiermee in deze eeuwen aan de oorsprong van de Vlaams-Nederlandse cultuur? Naar dit laatste heeft de auteur gezocht. Hij ziet het christendom weliswaar in een golfdal terechtkomen, maar daarbij ook in de aanzet naar een nieuwe opgaande beweging. Hij schreef dit boek met de vraag: welke oorsprongswaarden van toen kunnen ons nu opnieuw inspireren?

“Op je wenken bediend – Grenservaringen” eveneens van de hand van Siegwart Knijpenga. 

 Onze menselijke geest leeft van geestelijk voedsel. Maar waar krijg je dat? En hoe krijg je dat zodat het ook smaakt? Siegwart Knijpenga laat in dit boek zien dat dit voedsel je dagelijks wordt aangereikt, van buitenaf en van binnenuit – meestal onverwachts en verrassend.

 

  “Priester, goochelaar en gewoon mens” door Maarten Udo de Haes  

‘Ieder leven heeft een eigen verhaal. Ieder verhaal heeft een eigen leven’. Dat is het thema van de Boekenweek van maart 2011. Het spreekt ook uit deze dichterlijk geschreven autobiografie. Het boek maakt de lezer deelgenoot van een bewogen leven, waarvan ook de dramatische periodes met relativerende humor worden opgetekend. De auteur laat zien dat het priesterberoep weliswaar heilig is, de priester zelf bij lange na nog niet. Zowel tijdloos als actueel is het thema hoe oorlogsleed en haatgevoelens kunnen worden omgevormd tot respect en genegenheid.
 

100 jaar Christengemeenschap

Internationale conferentie in Dortmund, 7-11 oktober 2022

 

Lees alle berichten over de bijeenkomst hier.

Archief Digitale Nieuwsbrieven

Lees hier alle Nieuwsbrieven

Contact

Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG
Den Haag
070 3451506
Contactformulier