Muziek

by peter | 20 november 2012 00:09

Vanaf het begin van haar ontstaan is er in de Christengemeenschap een streven geweest om muziek te ontwikkelen vanuit de vernieuwde sacramenten die zij verzorgt. Zoals de cultische  gewaden, de kleuren, de architectuur,  kortom alles is afgestemd om de nieuwe sacramenten een passende behuizing te geven, zo wordt ook gezocht naar muziek die een passend ’gewaad’ is voor de processen in de dienst.

Op de vraag naar muziek voor de Mensenwijdingsdienst, maakte Rudolf Steiner duidelijk dat de Mensenwijdingsdienst, die een woordstroom is, het nodig heeft dat op bepaalde momenten deze stroom wordt afgewisseld door muzikale klanken. Klanken die hoorbaar maken, wat in de stroom van de dienst  door het woord wordt uitgesproken.

Dat vraagt van de musici om een zorgvuldig afstemmen op de dienst, op deze sacramentele stroom.   Zodat de gemeenteleden, ideaal gesproken, dat, wat eerst in woord en beeld aan het altaar is gebeurd, nu in zichzelf zich kunnen laten landen, zich eigen kunnen maken. De dienst kan weer verder gaan, na dit proces van individualiseren. De muziek heeft de mogelijkheid om mensen in verbinding te brengen met de geestelijke bron in henzelf. De muziek probeert daaraan dienstbaar te zijn.

Door het jaar heen, met de seizoenen, veranderen de cultische kleuren en ook de gebeden in de dienst. Ook de cultus muziek probeert daarmee aan te sluiten, om opnieuw een geheel te vormen met het altaarproces.

Voor de kinderdienst wordt aparte muziek gekozen. Kinderen, op weg naar de aarde, hebben nodig dat zij bij dit op aarde komen een helpende, frisse muziek mogen horen, die hen vanuit het moment van de kinderdienst, weer terug geleid naar de aarde. Zodat zij blij weer de dag tegemoet gaan.

Bij een Doop, een huwelijk, of uitvaart, wordt ook passende muziek gezocht, die helpt om je te verbinden met de sfeer van het moment. Daar zijn nog vele vragen: speel je bijvoorbeeld voor de aanwezige gemeente, of voor de pasgeborene bij een Doop? Dat vraagt om andere muziek. En bij een uitvaart: is de muziek bedoeld om de gemeente te ondersteunen, of richt je je meer op de overledene, die de muziek kan horen door de harten van de aanwezigen heen?

Deze vragen worden idealiter besproken met de verantwoordelijke geestelijke, de musici en eventueel de familie, zodat er per keer een keuze gemaakt kan worden die passende lijkt voor dat moment.

Na nog geen 100 jaar ontwikkeling van de vernieuwde sacramenten is het ontwikkelen van muziek  vanzelfsprekend een beginnend proces, waar nog heel veel in verder geleerd kan worden.

Source URL: https://www.christengemeenschap.nl/muziek/