Studiefonds

by peter | 24 april 2019 14:15

Studiefonds – schenken en ontvangen

Vanaf het tweede jaar kunnen seminaristen een beroep doen op een lening uit het studiefonds. Ook kan de student een eigen petenkring oprichten waarvan de financiering via het studiefonds verloopt. Dit fonds heeft een ANBI status. Vragen over het studiefonds kunnen gesteld worden via het landelijk secretariaat.

Voor meer informatie:

Fred Heutink, penningmeester (emailadres en telefoonnummer zijn bij het Landelijk secretariaat op te vragen)

Bankgegevens

NL49 INGB 0003 5128 66 t.n.v. Christengemeenschap Studiefondsen
BIC:  INGBNL2A

Source URL: https://www.christengemeenschap.nl/opleiding/studiefonds/